Spray-tan

Veel mensen houden ervan om een zon­nig kleur­tje te hebben, maar zijn zich ook be­wust van de gevaren van de zon of de zon­nebank. Denk aan huidkanker, vroegtijdige huid­verouder­ing of pig­ment­atie. Be­wezen is dat we ons vaak lek­ker­der voelen wan­neer we een mooi getinte kleur hebben.

Spray tan­ning

Spray tan­ning biedt een per­fecte oplossing, het is vei­lig en goed voor de huid. De lo­tions bev­at­ten natuurlijke in­grediënten van de hoog­ste kwal­iteit (o.a Aloë Vera en Vit­am­ine E). De grond­stof DHA veroorz­aakt een re­actie in de boven­ste huid­laag van de huid, waar­door deze bruin kleurt.

Met een Spray-tan ap­par­aat wordt de vloeis­tof, welke wordt afgestemd om de huid­type, op de huid verneveld. Dit geeft een heel mooi egaal en natuurlijk ef­fect zon­der strepen of vlekken.

Wij geloven in dit slimme al­tern­atief voor de zon. Omdat het, in te­gen­stelling tot zonnen, goed is voor je huid. Het geeft je in 10 minuten een prac­htig bru­ine huid.

Voor­delen van Spray-tan­:

  • Dir­ect een gebru­inde huid
  • Je voelt je fant­astisch en zo zie je er ook uit
  • Het is snel, spray tan­ning duurt 10-15 minuten
  • Natuurlijk res­ultaat
  • Goed voor je huid!
  • Kleur afgestemd op huid­type
  • Geweldig voor bruiloften, gala’s, evene­men­ten, fo­toshoots
  • Bruin naar vakantiebestem­ming

Hieronder vindt u een informatief filmpje over het toepassen van Marc Inbane Spray-tan